Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Esteros Knyga 8:9 Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

Trečio mėnesio, vadinamo sivanu, dvidešimt trečią dieną buvo sušaukti karaliaus raštininkai ir parašyta tai, ką Mordechajas įsakė visiems žydams, karaliaus vietininkams, valdytojams bei kunigaikščiams nuo Indijos iki Etiopijos, šimtui dvidešimt septyniems kraštams jų raštu ir tautoms jų kalba, taip pat ir žydams jų raštu ir jų kalba.

Skaityti visą skyrių Esteros Knyga 8

Rodyti Esteros Knyga 8:9 kontekste