Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Ekleziasto Knyga 9:2 Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

Visiems yra vienodas likimas: teisiajam ir nedorėliui, geram ir blogam, švariam ir nešvariam, aukojančiam aukas ir neaukojančiam, doram ir nusidėjėliui, prisiekiančiam ir nedrįstančiam prisiekti.

Skaityti visą skyrių Ekleziasto Knyga 9

Rodyti Ekleziasto Knyga 9:2 kontekste