Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Antroji Samuelio Knyga 17:18 Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

Tačiau vienas jaunuolis juos pastebėjo ir pranešė Abšalomui. Juodu skubiai nuėjo pas vieną žmogų Bahurime, kuris turėjo šulinį savo kieme, ir pasislėpė šulinyje.

Skaityti visą skyrių Antroji Samuelio Knyga 17

Rodyti Antroji Samuelio Knyga 17:18 kontekste