Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Pirmasis Laiškas Tesalonikiečiams 4:1 Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

Pagaliau, broliai, prašome ir raginame jus Viešpatyje Jėzuje: jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui – taip ir elkitės, darydami vis daugiau pažangos!

Skaityti visą skyrių Pirmasis Laiškas Tesalonikiečiams 4

Rodyti Pirmasis Laiškas Tesalonikiečiams 4:1 kontekste