Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Pirmasis Laiškas Tesalonikiečiams 1:7 Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

ir taip jūs tapote pavyzdžiu visiems Makedonijos bei Achajos tikintiesiems.

Skaityti visą skyrių Pirmasis Laiškas Tesalonikiečiams 1

Rodyti Pirmasis Laiškas Tesalonikiečiams 1:7 kontekste