Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Laiškas Kolosiečiams 1:28 Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

Mes Jį skelbiame, įspėdami kiekvieną žmogų ir mokydami kiekvieną žmogų su visokeriopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje.

Skaityti visą skyrių Laiškas Kolosiečiams 1

Rodyti Laiškas Kolosiečiams 1:28 kontekste