Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Laiškas Kolosiečiams 1:16 Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

nes Juo sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima; ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, – visa sutverta per Jį ir Jam.

Skaityti visą skyrių Laiškas Kolosiečiams 1

Rodyti Laiškas Kolosiečiams 1:16 kontekste