Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Laiškas Filipiečiams 4:8 Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, – apie visa, kas dora ir šlovinga.

Skaityti visą skyrių Laiškas Filipiečiams 4

Rodyti Laiškas Filipiečiams 4:8 kontekste