Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Evangelija Pagal Morkų 14:53 Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

Jėzų nuvedė pas vyriausiąjį kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, vyresnieji ir Rašto žinovai.

Skaityti visą skyrių Evangelija Pagal Morkų 14

Rodyti Evangelija Pagal Morkų 14:53 kontekste