Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Evangelija Pagal Luką 11:32 Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

Ninevės gyventojai stos teisme drauge su šita karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslą, o čia daugiau negu Jona“.

Skaityti visą skyrių Evangelija Pagal Luką 11

Rodyti Evangelija Pagal Luką 11:32 kontekste