Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Antrasis Laiškas Korintiečiams 5:10 Biblija. Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas (LTZB)

Nes mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų pagal tai, ką jis, gyvendamas kūne, darė – gera ar bloga.

Skaityti visą skyrių Antrasis Laiškas Korintiečiams 5

Rodyti Antrasis Laiškas Korintiečiams 5:10 kontekste