Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Raudų 2:6 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

ו Jis išgriovė savo buveinę kaip sodo pašiūrę,sunaikino savo Padangtę. VIEŠPATS panaikino Sioneiškilmę ir šabą.Savo pykčio įniršyjeatmetė karalių ir kunigą.

Skaityti visą skyrių Raudų 2

Rodyti Raudų 2:6 kontekste