Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Pradžios 50:17 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

‘Sakykite Juozapui: ‹Aš prašau tave atleisti nusikaltimą ir nuodėmę savo broliams, kurie taip nedorai su tavimi pasielgė›. Taigi dabar prašome atleisti tavo tėvo Dievo tarnų nusikaltimą!’“ Jiems taip bekalbant, Juozapas apsiverkė.

Skaityti visą skyrių Pradžios 50

Rodyti Pradžios 50:17 kontekste