Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Kunigų 6:20 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Kas tik paliestų jos mėsą, taps pašvęstas, o jeigu ant drabužių užtikštų jos kraujo, aptaškytąją dalį turi išplauti šventoje vietoje.

Skaityti visą skyrių Kunigų 6

Rodyti Kunigų 6:20 kontekste