Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Kunigų 24:16 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Kas piktžodžiautų VIEŠPATIES vardui, bus nubaustas mirtimi. Visa bendrija užmuš piktžodžiautoją akmenimis. Ateivis ar krašto gyventojas, piktžodžiaujantis [Dievo] Vardui, turi būti užmuštas’.

Skaityti visą skyrių Kunigų 24

Rodyti Kunigų 24:16 kontekste