Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Kunigų 14:1 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas:

Skaityti visą skyrių Kunigų 14

Rodyti Kunigų 14:1 kontekste