Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Jozuės 4:9 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Jozuė įsakė sudėti ir kitus dvylika akmenų Jordano vagos viduryje – toje vietoje, kur buvo stovėjusios Sandoros Skrynią nešusių kunigų kojos. Tenai jie tebėra iki šios dienos.

Skaityti visą skyrių Jozuės 4

Rodyti Jozuės 4:9 kontekste