Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Jozuės 24:18 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Mūsų labui VIEŠPATS išvarė visas tautas – amoritus, gyvenusius krašte. Todėl ir mes tarnausime VIEŠPAČIUI, nes jis yra mūsų Dievas“.

Skaityti visą skyrių Jozuės 24

Rodyti Jozuės 24:18 kontekste