Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Jozuės 13:32 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Taigi tokios yra paveldo dalys, kurias Mozė padalijo, būdamas Moabo lygumose, Užjordanėje į rytus nuo Jericho.

Skaityti visą skyrių Jozuės 13

Rodyti Jozuės 13:32 kontekste