Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Joelio 3 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Dvasios išliejimas

1. Paskui išliesiu savo Dvasią ant visos žmonijos;jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus,jūsų seneliai sapnuos sapnus,o jūsų jaunuoliai turės regėjimų.

2. Net ant vergų – vyrų ir moterų –tomis dienomis išliesiu savo Dvasią.

3. Parodysiu ženklus danguose ir žemėje – kraują, ugnį ir dūmų stulpus.

4. Saulė bus paversta tamsa, o mėnulis – krauju prieš ateinant didingajai ir baisiajai VIEŠPATIES dienai.

5. Tuomet, kas tik šauksis VIEŠPATIES vardo, tas bus išgelbėtas, nes Siono kalne ir Jeruzalėje bus likutis, kaip VIEŠPATS sakė. Tarp išlikusių bus VIEŠPATIES šaukiamieji.