Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Izaijo 55:7 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Tepalieka nedorėlis savo keliąir nusidėjėlis – savo kėslus!Tegrįžta jis pas VIEŠPATĮ, kad jo pasigailėtų,pas mūsų Dievą, nes jis labai atlaidus.

Skaityti visą skyrių Izaijo 55

Rodyti Izaijo 55:7 kontekste