Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Danieliaus 4:11 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Garsiai šaukdamas, jis liepė:‹Nukirskite medį ir nukapokite jo šakas,nubraukykite jo lapus ir išmėtykite jo vaisius!Tenubėga šalin nuo jo žvėrys,teišlaksto nuo jo šakų paukščiai.

Skaityti visą skyrių Danieliaus 4

Rodyti Danieliaus 4:11 kontekste