Sena Testamentas

Naujos Testamentas

2 Karalių 15:5 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

VIEŠPATS ištiko karalių liga; jis buvo raupsuotas iki pat mirties ir gyveno atskirame name. Karaliaus sūnus Jotamas rūpinosi rūmais ir valdė krašto žmones.

Skaityti visą skyrių 2 Karalių 15

Rodyti 2 Karalių 15:5 kontekste