Sena Testamentas

Naujos Testamentas

1 Karalių 12:15 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Karalius neišklausė žmonių, nes taip buvo VIEŠPATIES skirta, idant jis įvykdytų žodį, kurį VIEŠPATS buvo ištaręs per Ahiją Šilojietį Nebato sūnui Jeroboamui.

Skaityti visą skyrių 1 Karalių 12

Rodyti 1 Karalių 12:15 kontekste