Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Morkaus 7:34 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: „Efata!“ – tai yra: „Atsiverk!“

Skaityti visą skyrių Morkaus 7

Rodyti Morkaus 7:34 kontekste