Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Kolosiečiams 3 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Pamokymai

1. Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje.

2. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje.

3. Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi paslėptas Dieve.

4. Kai apsireikš Kristus – jūsų gyvastis, su juo ir jūs pasirodysite šlovingi.

5. Numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška: ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė.

6. Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė netikėjimo vaikams.

7. Jūs irgi kadaise taip elgėtės, gyvendami tarp jų.

8. Bet dabar visa tai pameskite – piktumą, nirtulį, nelabumą, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų.

9. Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais

10. ir apsivilkę naują, kuris atnaujinamas tobulam pažinimui pagal savo Kūrėjo paveikslą.

11. Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nėra barbaro, skito, vergo, laisvojo, bet visa ir visuose – Kristus.

12. Taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu.

13. Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite.

14. Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis.

15. Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi!

16. Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes.

17. Ir visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui.

18. Jūs, žmonos, būkite klusnios vyrams, kaip dera Viešpatyje.

19. O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs.

20. Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes taip patinka Viešpačiui.

21. O jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baugštūs.

22. Jūs, vergai, visuose reikaluose klausykite savo žemiškųjų šeimininkų ne dėl akių, kad įtiktumėte žmonėms, bet neklastinga širdimi, bijodami Viešpaties.

23. Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms,

24. žinodami, kad iš Viešpaties gausite paveldą kaip atlyginimą. Tarnaukite Viešpačiui Kristui!

25. Kas daro neteisybę, susilauks bausmės už savo neteisumą, ir nebus žiūrima asmens.