Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Jono 6:17 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

sulipo į valtį ir plaukė kitapus ežero, į Kafarnaumą. Jau sutemo, o Jėzus vis dar nebuvo grįžęs pas juos.

Skaityti visą skyrių Jono 6

Rodyti Jono 6:17 kontekste