Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Hebrajams 13:21 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

tepadaro jus tinkamus viskam, kas gera, idant vykdytumėte jo valią; tenuveikia mumyse, kas jo akims patinka per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius! Amen.

Skaityti visą skyrių Hebrajams 13

Rodyti Hebrajams 13:21 kontekste