Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Apaštalų Darbų 9:21 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Visi, kurie tatai girdėjo, stebėjosi ir klausinėjo: „Argi čia ne tas pats, kuris Jeruzalėje persekiojo visus šio vardo išpažinėjus?! Argi jis nėra atvykęs jų suiminėti ir gabenti pas aukštuosius kunigus?!“

Skaityti visą skyrių Apaštalų Darbų 9

Rodyti Apaštalų Darbų 9:21 kontekste