Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wulang Bebasan 30:8 Kitab Sutji (JAV)

Kaculikan saha doracara mugi Paduka tebihaken saking kawula,punapa malih sampun Paduka ganjar kamlaratan utawi kasugihan,namung kaparingana rejeki ingkang dados panduman kawula.

maca bab lengkap Wulang Bebasan 30

tampilan Wulang Bebasan 30:8 ing konteks