Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Para Hakim 10:11 Kitab Sutji (JAV)

Nanging Sang Yehuwah banjur ngandika marang wong Israel: “Apa dudu Ingsun kang wus ngluwari sira saka ing tangane wong Mesir, wong Amori, bani Amon, wong Filisti,

maca bab lengkap Para Hakim 10

tampilan Para Hakim 10:11 ing konteks