Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Nehemya 5:14 Kitab Sutji (JAV)

Malah uga wiwit aku winisudha dadi bupati ana ing tanah Yehuda, yaiku wiwit ing taun kang kaping rong puluh nganti tekan ing taun kang kaping telung puluh loro ing paprentahane Sang Prabu Artahsasta, dadi rolas taun lawase, aku karo para sadulurku padha ora tau njupuk panduman, kang dadi wewenange bupati.

maca bab lengkap Nehemya 5

tampilan Nehemya 5:14 ing konteks