Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Musthikaning Kidung 2:17 Kitab Sutji (JAV)

Sadurunge angin sore mididlan ayang-ayang ilangdhuh kekasih kawula,Paduka mugi kersaa wangsul,saha karsaa tumindak kados kidangutawi kados anak sangsamingkang wonten ing redi-redi taneman anggi-anggi!

maca bab lengkap Musthikaning Kidung 2

tampilan Musthikaning Kidung 2:17 ing konteks