Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kaimaman 17:9 Kitab Sutji (JAV)

mangka ora digawa menyang ing lawangane Tarub Pasewakan supaya kasaosna marang Pangeran Yehuwah, wong kang kaya mangkono iku kasirnakna saka ing antarane bangsane.”

maca bab lengkap Kaimaman 17

tampilan Kaimaman 17:9 ing konteks