Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Kaimaman 17:10 Kitab Sutji (JAV)

“Sadhengah wong turune Israel lan panunggalane bangsa liya kang manggon ana ing tengahe, kang mangan sadhengaha getih, iku bakal Sunlawan sarta Suntumpes saka ing satengahe bangsane.

maca bab lengkap Kaimaman 17

tampilan Kaimaman 17:10 ing konteks