Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

2 Babad 23:3 Kitab Sutji (JAV)

Wong sapasamuwan iku kabeh banjur padha gawe prajanjian karo Sang Prabu ana ing padalemaning Allah. Imam Yoyadha ngandika marang wong-wong mau: “Delengen, iki putrane Sang Nata! Kareben panjenengane ngasta paprentahan, kaya kang wus kapangandikakake dening Pangeran Yehuwah tumrap para tedhake Sang Prabu Dawud.

maca bab lengkap 2 Babad 23

tampilan 2 Babad 23:3 ing konteks