Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Para Raja 5:4 Kitab Sutji (JAV)

Nanging sapunika Pangeran Yehuwah, Gusti Allah kula, sampun maringi katentreman dhumateng kula wonten ing pundi-pundi, sampun boten wonten mengsah malih saha boten wonten kasangsaran malih ingkang tumempuh.

maca bab lengkap 1 Para Raja 5

tampilan 1 Para Raja 5:4 ing konteks