Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Para Raja 5:3 Kitab Sutji (JAV)

“Panjenengan mirsa, bilih Rama Dawud, rama kula, boten saged ngedegaken padaleman kagem asmanipun Sang Yehuwah, Gusti Allahipun, amargi mengsahipun sami merangi panjenenganipun saking pundi-pundi, satemah lajeng kaulungaken dening sang Yehuwah dhateng ing sangandhaping sampeyanipun.

maca bab lengkap 1 Para Raja 5

tampilan 1 Para Raja 5:3 ing konteks