Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

1 Para Raja 5:5 Kitab Sutji (JAV)

Saha kauningana, kula manah-manah badhe ngedegaken padaleman kagem asmanipun Sang Yehuwah, Gusti Allah kula, kadosdene ingkang sampun kaprajanjekaken dening Sang Yehuwah dhateng Rama Dawud, rama kula, makaten: Anakira kang mengko bakal Sunlungguhake ing dhamparira dadi gegentinira, iku kang bakal ngyasakake padaleman kagem asmaningSun.

maca bab lengkap 1 Para Raja 5

tampilan 1 Para Raja 5:5 ing konteks