Perjanjian Baru

Yohanes 4:11 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Kata perempuan itu kepada-Nya, Tuan, dari manakah Engkau mendapat air hidup? Sumur ini sangat dalam dan Engkau tidak mempunyai timba. Apakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub?

Membaca bab lengkap Yohanes 4

Lihat Yohanes 4:11 dalam konteks