Perjanjian Baru

Yohanes 1:47 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Yesus melihat Natanael datang menghampiri-Nya. Yesus berkata mengenai Natanael, Lihat, inilah orang Israel yang sejati. Di dalam dirinya tidak ada kepalsuan.

Membaca bab lengkap Yohanes 1

Lihat Yohanes 1:47 dalam konteks