Perjanjian Baru

Roma 4:8 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Dan bila Tuhan menerimanyaseperti orang yang tidak berdosa, betapa bahagianya orang itu.

Membaca bab lengkap Roma 4

Lihat Roma 4:8 dalam konteks