Perjanjian Baru

Roma 12:13 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Bantulah umat Allah yang memerlukan pertolongan. Sambutlah tamu di rumahmu dengan senang hati.

Membaca bab lengkap Roma 12

Lihat Roma 12:13 dalam konteks