Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Perjanjian Baru

Roma 10 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

1. Saudara-saudara, hal yang paling kukehendaki ialah supaya semua orang Yahudi selamat. Aku berdoa kepada Allah untuk hal itu.

2. Kesaksianku atas orang Yahudi: Mereka sungguh-sungguh berusaha mengikut Allah, tetapi mereka tidak mengerti cara yang benar.

3. Mereka tidak mengerti cara Allah membenarkan orang di hadapan-Nya. Dan mereka berusaha membenarkan diri sendiri dengan caranya sendiri. Jadi, mereka tidak menerima cara Allah membenarkan orang.

4. Kristus mengakhiri hukum Taurat sehingga setiap orang yang percaya kepada-Nya akan dibenarkan di hadapan Allah.

5. Musa menulis cara untuk benar di hadapan Allah, yaitu dengan mematuhi hukum Taurat. Allah berkata, Setiap orang yang mau mendapat hidup dengan mengikuti hukum Taurat, harus melakukan yang dikatakan oleh hukum itu.

6. Tetapi yang tertulis dalam Kitab Suci tentang dibenarkan di hadapan Allah karena iman, yaitu, Jangan berkata di dalam hatimu, ‘Siapa yang akan masuk surga?’ Maksudnya untuk mendapatkan Kristus dan membawa-Nya turun ke bumi.

7. Dan jangan juga berkata, ‘Siapa yang akan masuk neraka?’ Maksudnya untuk mendapatkan Kristus dan membangkitkan-Nya dari kematian.

8. Itulah yang tertulis dalam Kitab Suci, Firman Allah sangat dekat padamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan.

9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah membangkitkan Yesus dari kematian, kamu akan diselamatkan.

10. Sebab kita percaya dengan hati, kita dibenarkan di hadapan Allah dan kita mengaku dengan mulut, bahwa kita percaya kepada-Nya, kita diselamatkan.

11. Dalam Kitab Suci tertulis, Siapa yang percaya kepada-Nya tidak akan kecewa.

12. Maksudnya tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi. Tuhan adalah milik semua orang. Ia memberi dengan berlimpah-limpah kepada orang yang minta tolong kepada-Nya.

13. Sebab, Setiap orang yang minta tolong kepada Tuhan akan diselamatkan.

14. Tetapi bagaimana mereka dapat minta tolong kepada Tuhan, jika mereka belum percaya kepada-Nya? Dan bagaimana mereka dapat mempercayai-Nya jika mereka belum mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada orang yang memberitakan tentang Dia?

15. Dan bagaimana orang dapat memberitakan tentang Dia kepada mereka, kalau orang itu tidak diutus? Seperti yang tertulis dalam Kitab Suci, Betapa indahnya langkah orang yang datang memberitakan Kabar Baik.

16. Namun tidak semua orang taat pada Kabar Baik. Nabi Yesaya berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?

17. Jadi, iman timbul dari mendengarkan firman. Dan firman itu bisa didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus.

18. Tetapi aku berkata, Apakah mereka tidak mendengar firman itu? Tentu saja mereka mendengarnya seperti yang tertulis dalam Kitab Suci,Suara mereka telah diperdengarkan ke seluruh dunia.Perkataan mereka sampai ke mana-mana di dunia ini.

19. Aku bertanya lagi: Apakah orang Israel tidak mengerti? Ya, mereka mengerti. Pertama Allah telah berkata melalui Musa,Aku akan memakai orang dari bangsa yang tidak terkenaluntuk membuat kamu cemburu.Aku akan memakai bangsa yang tidak mengerti apa-apauntuk membuat kamu marah.

20. Kemudian Yesaya dengan berani berkata atas nama Allah,Orang yang tidak mencari Akuakan menemukan Aku.Aku menyatakan diri-Ku kepada orang yang tidak menanyakan Aku.

21. Allah berkata tentang orang Israel, Aku telah menunggunya sepanjang hari, tetapi mereka tidak mau taat, bahkan mereka menolak Aku.