Perjanjian Baru

Markus 13:34 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian. Ia meninggalkan rumahnya. Hamba-hambanya disuruh menjaga rumah, dengan tugasnya masing-masing. Ia memberi perintah kepada penjaga pintu untuk berjaga-jaga.

Membaca bab lengkap Markus 13

Lihat Markus 13:34 dalam konteks