Perjanjian Baru

Kisah 2:44 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Semua orang percaya tetap berkumpul, dan semua kepunyaan mereka adalah milik bersama.

Membaca bab lengkap Kisah 2

Lihat Kisah 2:44 dalam konteks