Perjanjian Baru

Kisah 11:23 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Ketika ia tiba di sana dan melihat bagaimana kemurahan Tuhan bekerja, ia sangat gembira. Ia menasihati setiap orang untuk tetap setia kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas.

Membaca bab lengkap Kisah 11

Lihat Kisah 11:23 dalam konteks