Perjanjian Baru

Ibrani 9:1 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Pada perjanjian pertama ada peraturan beribadat dan ada tempat beribadat yang dibuat manusia.

Membaca bab lengkap Ibrani 9

Lihat Ibrani 9:1 dalam konteks