Perjanjian Baru

Ibrani 10:15 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Roh Kudus juga mengatakan kepada kita tentang hal itu. Mula-mula Ia berkata,

Membaca bab lengkap Ibrani 10

Lihat Ibrani 10:15 dalam konteks