Perjanjian Baru

Galatia 6:10 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Bila kita mempunyai kesempatan untuk melakukan hal yang baik terhadap setiap orang, lakukanlah itu, tetapi berikan perhatian khusus kepada orang yang ada di dalam keluarga seiman.

Membaca bab lengkap Galatia 6

Lihat Galatia 6:10 dalam konteks